Sản phẩm Nha Khoa

Chuẩn Đoán Hình Ảnh

Dịch Vụ - Sửa Chữa và Bảo Trì

Video Sản Phẩm & Công Ty

thông tin liên hệ
-

MR Thăng
Phòng Kinh Doanh - Kỹ Thuật - 0962835111

-

-

-

-

Chia sẻ lên:
Máy Chụp X-Quang - TN-W02

Máy Chụp X-Quang - TN-W02

Mô tả chi tiết
http://vattunhakhoa.bizz.vn/img_products/1431/KJ-A600.PNG

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Máy Chụp X-Quang - TN-A700
Máy Chụp X-Quang - TN-A700
Máy Chụp X-Quang - TN-A600
Máy Chụp X-Quang - TN-A600
Máy Chụp X-Quang - TN-A600
Máy Chụp X-Quang - TN-A600
Máy Chụp X-Quang - TN-W02
Máy Chụp X-Quang - TN-W02
Đèn Tẩy Trắng Răng TN-C02
Đèn Tẩy Trắng Răng TN-C02
Đèn Tẩy Trắng Răng TN-C01
Đèn Tẩy Trắng Răng TN-C01
máy XQ cầm tay Smart-Ray
máy XQ cầm tay Smart-Ray