Sản phẩm Nha Khoa

Chuẩn Đoán Hình Ảnh

Dịch Vụ - Sửa Chữa và Bảo Trì

Video Sản Phẩm & Công Ty

Chia sẻ lên:
Thông tin liên hệ
MR Thăng
Chức vụ: Phòng Kinh Doanh - Kỹ Thuật
Di động: 0962835111
Điện Thoại:
0962835111
Fax:
Địa chỉ:
12/2 CẦU ĐƠ 4,HÀ CẦU,HÀ ĐÔNG ,HÀ NỘI
Thông tin công ty
CÔNG TY CUNG ỨNG VẬT TƯ NHA KHOA TTH
Địa chỉ:
12/2 CẦU ĐƠ 4,HÀ CẦU,HÀ ĐÔNG ,HÀ NỘI
Điện thoại:
0962835111
Fax:
Email:
Website:

 

Bản đồ chỉ đường