Sản phẩm Nha Khoa

Chuẩn Đoán Hình Ảnh

Dịch Vụ - Sửa Chữa và Bảo Trì

Video Sản Phẩm & Công Ty

thông tin liên hệ
-

MR Thăng
Phòng Kinh Doanh - Kỹ Thuật - 0962835111

-

-

-

-

Dụng Cụ Nha Khoa

tay xịt hơi nước được thiết kế bằng thép không rỉ,
tay xịt hơi nước đư...
Tay Khoan - TN-H02B
Tay Khoan - TN-H02B
Tay Khoan - TN-H02B
Tay Khoan - TN-H02B
Tay Khoan - TN-H02B
Tay Khoan - TN-H02B
Tay Khoan - TN-H01B
Tay Khoan - TN-H01B
Tay Khoan - TN-H01B
Tay Khoan - TN-H01B
Bộ Dụng Cụ Khám
Bộ Dụng Cụ Khám
Cạo Vôi Và Nha Chu
Cạo Vôi Và Nha Chu
Dụng Cụ Nội Nha
Dụng Cụ Nội Nha
Dụng Cụ Phẫu Thuật
Dụng Cụ Phẫu Thuật
Dụng Cụ Trám Răng
Dụng Cụ Trám Răng
Dụng Cụ Trám Răng
Dụng Cụ Trám Răng
Kìm Nhổ Răng Hàm Dưới
Kìm Nhổ Răng Hàm Dưới
Kìm Nhổ Răng Hàm Trên
Kìm Nhổ Răng Hàm Trên
Mũi Carbide Cắt Kim Loại ,Cầu và Mão Răng
Mũi Carbide Cắt Kim Loại ,Cầu và Mão Răng
Mũi Carbide Phẫu Thuật,Cắt Xương
Mũi Carbide Phẫu Thuật,Cắt Xương
Nạy Chân Răng Thẳng Nhỏ
Nạy Chân Răng Thẳng Nhỏ
Nạy Răng Cỡ Lớn Cong
Nạy Răng Cỡ Lớn Cong
Nạy Răng Cỡ Trung
Nạy Răng Cỡ Trung
Kìm Nhổ Răng
Kìm Nhổ Răng
Dụng Cụ Bẩy Răng
Dụng Cụ Bẩy Răng
tay khoan NSK panamax2
tay khoan NSK panamax2
tay khoan NSK panamax
tay khoan NSK panamax
Óc being
Óc being
óc khoan nsk fx
óc khoan nsk fx